بلوئر هوا فاضلاب

بلوئر هوا فاضلاب - بلوئر هوادهی یک دستگاه مهم و ضروری در فرآیند تصفیه آب و فاضلاب صنعتی است. انواع مختلفی از بلوئرها مانند بلوئر ساید چنل

بلوئر هوا فاضلاب

بلوئر هوادهی یک دستگاه مهم و ضروری در فرآیند تصفیه آب و فاضلاب صنعتی است
این دستگاه با پمپاژ هوا به لایه‌های زیرین پساب، اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه بیولوژیکی لجن فعال را تامین می‌کند
این امر باعث افزایش سرعت و راندمان تصفیه آب و فاضلاب می‌شود
بدون استفاده از بلوئر هوادهی، تجزیه لجن‌ها در فرآیند تصفیه عملاً امکان‌پذیر نیست
بلوئر هوادهی در واحد حوضچه هوادهی به روش لجن فعال، EAAS، MBBR، IFAS و سایر فرآیند‌های هوازی تصفیه فاضلاب کاربرد دارد
انواع مختلفی از بلوئرها مانند بلوئر ساید چنل، بلوئر دوار با جابه جایی مثبت، و بلوئر گریز از مرکز در این کاربرد استفاده می‌شوند