بلوئر سانتریفیوژ شعاعی

دمنده های گریز از مرکزشعاعی فن ها و دمنده های گریز از مرکز به طور معمول یکی از هشت نوع چرخ را دارند که هوا را از طریق چرخ به داخل ورودی محفظه دمنده می کشاند و از طریق تخلیه محفظه آن را در 90 درجه به بیرون تخلیه می کند. دو نوع رایج از دمنده های گریز از مرکز عبارتند از: دمنده های فشار و دمنده های حجم دهنده. دمنده های فشار برای کشیدن یا فشار دادن هوا در فشارهای بالا طراحی شده اند که در فشارسنج آب استاتیک (SPWG) رتبه بندی شده اند. حجم دهنده ها برای کشیدن یا فشار دادن حجم بیشتری از هوا طراحی شده اند که بر حسب فوت مکعب هوا در دقیقه (CFM) در فشارهای استاتیک کمتری نسبت به فشار دهنده ها فشار می آورند. دمنده های گریز از مرکز معمولاً از فولاد ساخته شده ، فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ساخته شده ساخته می شوند.