تعمیر و نگهداری بلوئر هوادهی

تعمیر و نگهداری بلوئر هوادهی - نکات مهم در مورد تعمیر و نگهداری بلوئر هوادهی به شرح زیر است: تعمیر و نگهداری نامناسب بلوئر می‌تواند

تعمیر و نگهداری بلوئر هوادهی

نکات مهم در مورد تعمیر و نگهداری بلوئر هوادهی به شرح زیر است:
تعمیر و نگهداری نامناسب بلوئر می‌تواند باعث آسیب دیدن خود دستگاه و قطعات آن شود.

برخی از علل ایجاد صداهای غیرعادی در بلوئر شامل تسمه تراز نبودن، آسیب دیدگی بلبرینگ‌ها، برخورد روتورها به یکدیگر و وجود ذرات خارجی در چرخ دنده‌ها است.

داغ شدن بیش از حد بلوئر می‌تواند ناشی از آلودگی فیلتر ورودی، دمای محیط زیاد، مسدود شدن دریچه کابینت، خرابی فن هواکش و میزان زیاد روغن باشد.

وجود روغن در هوای خروجی بلوئر می‌تواند به دلیل میزان زیاد روغن یا خرابی قطعات آب‌بندی باشد.

کاهش حجم ورودی هوا ممکن است به علت آلودگی فیلتر ورودی، نشتی یا آسیب دیدگی سیلندر باشد.

مصرف زیاد توان موتور بلوئر می‌تواند ناشی از آسیب دیدگی خود بلوئر یا موتور و افت ولتاژ باشد.

بازگشت هوا به بلوئر پس از خاموش شدن می‌تواند به دلیل معیوب شدن شیر یک‌طرفه باشد.

بنابراین، توجه به این موارد و انجام تعمیرات و نگهداری مناسب می‌تواند از آسیب دیدن بلوئر هوادهی جلوگیری کند.