ساخت بلوئر هوا

ساخت بلوئر هوا - برای ساخت بلوئر هوا، مراحل زیر باید انجام شود . بلوئر هوای قدرتمند برای استفاده در صنایع مختلف - ساخت بلوئر هوا

ساخت بلوئر هوا

برای ساخت بلوئر هوا، مراحل زیر باید انجام شود:
تهیه قطعات مورد نیاز شامل موتور 775، کلید روشن/خاموش، تغذیه 12 ولت 10 آمپر، لوله پلیکا و چسب.

موتور 775 را به عنوان قلب دستگاه در مرکز قرار داده و پروانه را به آن متصل کنید. این پروانه هوا را با نیروی مکشی به داخل دستگاه میکشد و جریان هوای مارپیچی ایجاد میکند.

کلید روشن/خاموش را برای کنترل دستگاه نصب کنید و تغذیه 12 ولت 10 آمپر را به موتور وصل کنید.

لوله پلیکا را به خروجی دستگاه متصل کنید تا جریان هوای فشرده را به بیرون هدایت کند.

با استفاده از چسب، قطعات را به درستی در کنار هم قرار دهید و دستگاه را سوار کنید.

با انجام این مراحل، میتوانید یک بلوئر هوای قدرتمند برای استفاده در صنایع مختلف مانند نجاری، تراشکاری و IT بسازید.