لیست قیمت بلوئرهای هوا

لطفا برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت با واحد فروش تماس بگیرید

لیست قیمت بلودر های ارزن (Aerzen)

مدلاختلاف فشار (میلی بار)قدرت مکندگی (متر مکعب بر ساعت)توان موتور (کیلو وات)دور موتور (دور در دقیقه)قیمت
GMa / GLa 10.0 HV1301800.17295020.000.000 تومان
GMa / GLa 10.1 HV1402401.1295035.000.000 تومان
GMa /GLa 10.2 HV1303651.5295038.000.000 تومان
GMa / GLa 11.3 HV1405002.2295043.000.000 تومان
GMa / GLa 11.4 HV1307303295045.000.000 تومان
GMa / GLa 12.5 HV13010004295052.000.000 تومان
GMa / GLa 12.6 HV13014005.5295057.000.000 تومان
GMa / GLa 13.f7 HV11020107.5295068.000.000 تومان
GMa /GLa 13.8 HV100284011295075.000.000 تومان
GMb / GLb 14.9 HV80191511147078.000.000 تومان
GMb / GLb 14.9 HV80385011295084.000.000 تومان
GMb / GLb 15.10 HV80275015147089.000.000 تومان
GMb / GLb 15.10 HV80550015295092.000.000 تومان
GMb / GLb 15.11 HV80375018.5147098.000.000 تومان
GMb / GLb 15.11 HV80735018.51470110.000.000 تومان
GMb / GLb 16.12 HV75533018.51470 120.000.000 تومان
      

لیست قیمت بلودر های روبوسکی (Robuschki)

مدل روتس بلوئر روبوسکی
دور الکتروموتور RPM
حداکثر توان الکتروموتور در حالت هوادهیKW
حداکثر فشار در حالت هوادهی mbar
حداکثر ظرفیت هوادهی m3/min
حداکثر توان الکتروموتور در حالت مکشKW
حداکثر خلاء mbar
حداکثر ظرفیت مکش m3/min
RBS 15
5000
11
900
4
7.5
450
4.1
RBS 25
5000
11
700
5.3
7.5
450
5.2
RBS 35
5000
22
1000
8
15
500
8
RBS 45
5000
30
1000
11.5
15
500
11.6
RBS 46
5000
37
700
18.2
30
450
18
RBS 55
4800
45
1000
17
3
500
16.9
RBS 65
4800
55
1000
22.8
37
500
22.8
RBS 66
4800
75
700
32.5
45
450
32.1
RBS 75
3800
75
1000
26.6
37
500
26.6
RBS 85
3800
110
1000
39
55
500
39.1
RBS 86
3800
90
700
52.1
75
450
51.6
RBS 95
3000
110
1000
43.2
75
500
43.3
RBS 105
3000
132
10000
56.3
75
500
56.4