دیفیوزر های هوادهی | Air Diffuser

دیفیوزر هوادهی حباب ریز/ حباب درشت لوله ای (تیوبی) ، دیسکی (بشقابی) و پلیتی 

وکیوم آسیا به منظور تامین تجهیزات لازم جهت تصفیه ‌خانه‌ های فاضلاب شهری و صنعتی اقدام به واردات و فروش عمده دیفیوزرهای حباب ریز و حباب درشت دیسکی، لوله ای و پلیتی از شرکت‌های معتبر سازنده خارجی از جمله Ecologix, Aquaflex, Jager وSupratec نموده است. در ذیل به مشخصات فنی و اطلاعات لازم جهت انتخاب دیفیوزر اشاره شده است.
وکیوم آسیا آماده انجام خدمات مشاوره و طراحی سیستم‌های هوادهی انواع تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی می‌باشد. همچنین جهت نصب و راه‌اندازی سیستم‌های هوادهی شرکت وکیوم آسیا آماده همکاری می‌باشد.

نکات مهمی که شرکت وکیوم آسیا در مورد طراحی سیستم هوادهی عمقی توصیه می‌نماید:

  1. محاسبات تعداد دیفیوزر بر اساس میزان ظرفیت هوای بلوئر انجام شود. لازم به ذکر است ظرفیت بلوئر نیز بسته به میزان آلودگی فاضلاب و نوع فرآیند تصفیه محاسبه می‌شود.
  2. جهت محاسبه تعداد دیفیوزر مورد نیاز برای میزان مشخص دبی هوا، از ظرفیت دیفیوزر در محدوده بهینه جداول زیر استفاده شود.
  3. ظرفیت حداکثر دیفیوزر صرفا به مدت 15 دقیقه در شبانه روز مجاز می‌باشد و فقط جهت شستشوی دیفیوزرها استفاده می‌شود.
  4. هر چقدر عمق نصب دیفیوزر بیشتَر باشد به عبارت دیگر عمق مخازن فاضلاب بیشتر باشد راندمان انتقال اکسیژن بیشتر خواهد بود.
  5. در محاسبات فشار بلوئر، افت فشار دیفیوزر حدود 50 میلی‌بار در نظر گرفته شود.
  6. در سیستم لوله‌کشی دقت شود هوا به طور یکنواخت بین همه دیفیوزرها توزیع گردد.

جدول های مشخصات فنی دیفیوزر

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Ecologix آمریکا-تایوان 

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

6 m3/h

2 ~ 3 m3/h

EPDM/Silicon

9.5″(240mm)

Ecoflex-235CV

12 m3/h

4 ~ 6 m3/h

EPDM/Silicon

12.5″(320mm)

Ecoflex-316CV

15 m3/h

6 ~ 8 m3/h

EPDM/Silicon

14″(355mm)

Ecoflex-350CV

30 m3/h

10 ~ 15 m3/h

EPDM/Silicon

20″(520mm)

Ecoflex-520CV

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز تیوبی(لوله ای) ساخت شرکت Ecologix آمریکا-تایوان

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter ×Total Length

Model

6 m3/h

2 ~ 3 m3/h

EPDM/Silicon

68mm×300mm

Hyotube 7-250F

12 m3/h

3 ~ 6 m3/h

EPDM/Silicon

68mm×550mm

Hyotube 7-500F

18 m3/h

6 ~ 9 m3/h

EPDM/Silicon

68mm×800mm

Hyotube 7-750F

24 m3/h

8 ~ 12 m3/h

EPDM/Silicon

68mm×1050mm

Hyotube 7-1000F

12 m3/h

3 ~ 6 m3/h

EPDM/Silicon

95mm×300mm

Hyotube 9-250F

18 m3/h

6~ 9 m3/h

EPDM/Silicon

95mm×300mm

Hyotube 9-500F

24 m3/h

10 ~ 14 m3/h

EPDM/Silicon

95mm×300mm

Hyotube 9-750F

30 m3/h

15 ~ 18 m3/h

EPDM/Silicon

95mm×300mm

Hyotube 9-1000F

35 m3/h

15 ~ 18 m3/h

EPDM/Silicon

68mm×1300mm

Hyotube 4-46F/pair

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

(Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

11.4 m3/h

2 ~ 10 m3/h

EPDM/Silicon

9″(270mm)

ADD230

14.3 m3/h

2 ~ 12 m3/h

EPDM/Silicon

12″(340mm)

ADD300

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز تیوبی (لوله ای) ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter ×Total Length

Model

9.6 m3/h

2 ~8 m3/h

EPDM/Silicon

65mm×560mm

ATD 63-500

12 m3/h

2 ~ 10 m3/h

EPDM/Silicon

65mm×810mm

ATD 63-750

13 m3/h

2 ~12 m3/h

EPDM/Silicon

65mm×1060mm

ATD 63-1000

13.2 m3/h

2 ~ 12 m3/h

EPDM/Silicon

93mm×560mm

ATD 90-500

15 m3/h

2 ~14 m3/h

EPDM/Silicon

93mm×810mm

ATD 90-750

17 m3/h

2 ~ 16 m3/h

EPDM/Silicon

93mm×1060mm

ATD 90-1000

28 m3/h

2 ~ 24 m3/h

EPDM/Silicon

65mm×2200mm

ATSS (Grommed)

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز پلیتی ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter ×Total Length

Model

17.8 m3/h

2 ~16 m3/h

EPDM/Silicon

170mm×670mm

ATD 650 Plate

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Jager آلمان

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

10 m3/h

2 ~ 6 m3/h

EPDM/Silicon

9″(270mm)

HD 270

15 m3/h

5 ~ 12 m3/h

EPDM/Silicon

12″(340mm)

HD 340

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز دیسکی ساخت شرکت Supratec آلمان

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

8 m3/h

2.5 ~ 5.5m3/h

EPDM/Silicon

9″(270mm)

Oxiflex – MT235

10 m3/h

3 ~ 7 m3/h

EPDM/Silicon

12″(340mm)

Oxiflex – ،MT300

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب درشت دیسکی ساخت شرکت Ecologix آمریکا-تایوان

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

13.5 m3/h

3.5 ~ 8.5 m3/h

EPDM/Silicon

3″(84mm)

SnapCap

جدول مشخصات فنی دیفیوزرهای هوادهی حباب درشت دیسکی ساخت شرکت Aquaflex ترکیه

Air Flow for Max
(use for cleaning)

Air Flow for best continuous
operation

Membrane Material

Diameter

Model

28 m3/h

2 ~ 25 m3/h

EPDM/Silicon

3″(80mm)

ADD80-CBD