کمپرسورهای مارپیچی روغن کاری نشونده 

 

اولین کمپرسورهای مارپیچی دارای شکل متقارنی بودند و در محفظه فشار آن‌ها از مایع استفاده نمی‌شد. به همین دلیل به آن‌ها کمپرسورهای مارپیچی روغنکاری نشونده یا خشک می‌گفتند. در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ کمپرسور مارپیچی روغنکاری نشونده سرعت بالائی بوجود آمد که دارای شکل مارپیچ نامتقارنی بود. این شکل جدید روتور بطور چشمگیری منجر به افزایش راندمان شد، این افزایش کارایی به علت کاهش نشت در دستگاه بود.

در کمپرسورهای مارپیچی خشک از یک چرخ دنده بیرونی استفاده می‌شود تا روتورهای چرخشی را که در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌نمایند، هماهنگ کند. از آنجائیکه روتورها نه با یکدیگر و نه با محفظه تراکم کمپرسور تماس پیدا می‌کنند بنابراین در محفظه تراکم نیازی به روغن کاری نیست در نتیجه هوای فشرده شده کاملاً عاری از روغن است. روتورها و محفظه با دقت بسیار زیادی ساخته می‌شوند تا نشت روغن از قسمت تراکم به قسمت ورود هوا به حداقل برسد. نسبت فشار هوا اختلاط شده توسط اختلاف درجه حرارت بین ورودی و خروجی، محدود می‌شود. به همین دلیل است که کمپرسورهای مارپیچی روغنکاری نشونده را غالباً به صورت چندین مرحله‌ای می‌سازند.

آیا کمپرسور اسکرو فاقد روغن است؟

کمپرسورهای روتاری پیچ ، کمپرسورهای جابجایی مثبت هستند. اصل فشرده سازی در کمپرسورهای پیچی دوار بدون روغن مشابه مدلهای تزریق شده با روغن است ، اما بدون وارد شدن روغن به محفظه تراکم. دو نوع مجزا در دسترس است – نوع خشک و نوع تزریق آب.

کمپرسور هوا با پیچ دوار بدون روغن چیست؟

در کمپرسورهای دوار بدون روغن خنک شده با هوا ، هوای بیرون برای خنک کردن هوای فشرده و روغن استفاده می شود و روغن نیز به نوبه خود برای خنک کردن عناصر کمپرسور استفاده می شود. در کمپرسورهای هوای دوار بدون روغن خنک شده با آب ، از آب برای خنک کردن روغن ، هوای فشرده و عناصر کمپرسور استفاده می شود.