دسته بندی مقالات 

کاتالوگ محصولات

لیست قیمت

کاتالوگ محصولات

لیست قیمت

کاتالوگ محصولات

لیست قیمت

کاتالوگ محصولات

لیست قیمت

کاتالوگ محصولات

لیست قیمت

کاتالوگ محصولات

لیست قیمت

کاتالوگ محصولات

لیست قیمت

کمپرسور روتاری 

کمپرسور روتاری با نام دورانی پیستونی نیز شناخته می‌شود به این علت که پره موجود در این کمپرسور شبیه به یک پیستون و پوسته کمپرسور روتاری به عنوان سیلندر عمل می‌کند. پره فضای بین سیلندر و پیستون دوران کننده را به دو قسمت مکش و تخلیه تقسیم می‌کند. زمانی که پیستون می‌چرخد، حجم این دو قسمت مدام افزایش و کاهش می‌یابد و منجر به مکش و تراکم و تخلیه مبرد می‌شود.

کمپرسور روتاری بر اساس سرعت دوران (ثابت یا متغیر) و تعداد پره‌ها تقسیم بندی می‌شود. هر سیکل کاری شامل پنج مرحله می‌شود: شروع، مکش، تراکم، تخلیه، پایان. هر دوران میل لنگ می‌تواند این پنج مرحله را حاصل کند. ظرفیت کمپرسور روتاری می‌تواند با بایپس کردن سیلندر(خارج کردن از مدار) و یا تغییر دور میل لنگ، تغییر کند.

کمپرسورهای چرخشی دوار شبیه موتور هوا عمل می کنند و روتور خارج از مرکز پره های کشویی را می چرخاند. همانطور که پره ها در نزدیکی ناحیه ای قرار دارند که فاصله بین روتور و روکش کوچک است ، هوا فشرده می شود.
به غیر از هندسه ، کمپرسورهای پره دوار بسیار شبیه به کمپرسورهای چرخشی هستند. به عنوان دستگاه تزریق روغن ، آنها همچنین نیاز به جداکننده ها و اجزای سیستم روغن دارند. به طور کلی جداکننده هایی با اندازه حاشیه بیشتر ، منجر به افزایش انتقال روغن در کمپرسورهای پره ای نسبت به کمپرسورهای پیستونی مشابه می شوند.

بازده بار کامل کمپرسورهای پره معمولاً متوسط ​​است ، و عملکرد بار بخشی به شدت تحت تأثیر طرح کنترل است. روشهای کنترلی برای کمپرسورهای پره ای به استثنای جابجایی متغیر تا حد زیادی مشابه کمپرسورهای اسکرو می باشد. کمپرسورهای پره ای از آن استفاده نمی کنند.

مزایای کمپرسور روتاری

کمپرسور روتاری در مقایسه با کمپرسور پیستونی دارای مزایای زیر است:

بازدهی بالاتر به علت کمتر بودن اتلاف شیر تخلیه و اتلاف ناشی از فضای کلیرانس پیستون

ابعاد کوچکتر و نسبت وزن به ظرفیت پایین‌تر (حدود 40% سبک‌تر و کم حجم‌تر هستند)

لرزش کمتر، قطعات کمتر، قابلیت اطمینان بالاتر به علت نداشتن قطعاتی برای تبدیل حرکت دورانی به خطی

محدودیت‌های کمپرسور روتاری

در مقایسه با سایر کمپرسورها، کمپرسور روتاری دارای محدودیت‌های زیر است:

ظرفیت پایینتر، تا حداکثر 18 کیلووات به علت ساختار این نوع کمپرسور

قابلیت اطمینان پایین به علت تعداد بالای قطعات (این محدودیت در مقابل نوع پیستونی صادق نیست!)

بازدهی انرژی پایین به علت وجود کلیرانس و مقاومت شیر تخلیه (این محدودیت در مقابل نوع پیستونی صادق نیست!)

کاربردهای کمپرسور روتاری

  • کاربرد در یخچال و فریزر خانگی
  • تهویه خانگی و پمپ گرما تا 5 تن تبرید.