کمپرسور فرفره‌ای

این کمپرسور یکی از انواع کمپرسورهای جابجایی مارپیچی روغنکاری نشونده‌است، به عنوان مثال این کمپرسور با کاهش همواره حجم معینی از هوا آن را فشرده می‌سازد. واحد هواساز کمپرسور از یک حلزونی ثابت در قسمت محفظه و یک موتور که به صورت گریز از مرکز راه‌اندازی می‌شود و همچنین یک مارپیچ متحرک، تشکیل شده‌است. حلزونی‌ها با اختلاف فاز ۱۸۰ درجه نصب می‌شود تا محفظه هوایی با حجم‌های متغیری را تشکیل دهند. این امر باعث می‌شود که قسمت‌های تشکیل دهنده کمپرسور دارای تعادل شعاعی باشند، میزان نشتی وقتیکه اختلاف فشار در محفظه‌های هوا کمتر از اختلاف فشار بین ورودی و خروجی باشد، به حداقل می‌رسد. حلزونی متحرکت توسط میل لنگی به کار انداخته می‌شود که دارای کورس کوتاهی است و این مارپیچ بطور گریز از مرکز در حول مرکز حلزونی ثابت حرکت می‌کند. قسمت ورودی هوا در بالای محفظه تعبیه شده‌است.

وقتیکه مارپیچ متحرک برخلاف عقربه‌های ساعت حرکت می‌کند، هوا به داخل فرستاده می‌شود و در یکی از محفظه‌های هوا حبس و بطور متغیری به سمت مرکز فشرده می‌شود. در این قسمت دریچه خروجی و سوپاپ یکطرفه‌ای تعبیه شده‌است. دوره تراکم به ازاء هر ۵/۲ دور چرخش در حال اجراء است که در این دوره، جریان هوا ثابت و بدون ضربه‌است. از آنجائیکه این فرایند عاری از هر گونه تغییرات گشتاور بوده، تقریباً آرام و بدون لزرش است؛ بنابراین با کمپرسور پیستونی قابل مقایسه‌است.

مکانیسم پمپ فرفره‌ای

مطالعه بیشتر

 1. عملکرد بلوئرهای رفت و برگشتی
 2. کارکرد بلوئرهای دینامیکی چگونه است؟
 3. سانتریفیوژ بلوئر چگونه کار می کند؟
 4. ساختار کلی ساید چنل بلوئر چگونه است؟
 5. نحوه کارکرد بلوئر های روتاری؟
 6. کمپرسور هوا و عملکرد آن؟
 7. نحوه کارکرد کمپرسور پیستونی؟
 8. نحوه کارکرد کمپرسور دیافراگمی؟
 9. نحوه کارکرد کمپرسور اسکرو؟
 10. نحوه کارکرد کمپرسور روتاری؟
 11. نحوه کارکرد کمپرسور سانتریفیوژ؟
 12. نحوه کارکرد کمپرسور اکسیال محوری؟
 13. نحوه کارکرد کمپرسور دندانه دار؟
 14. نحوه کارکرد کمپرسور وین یا پره ای؟
 15. راندمان سیستم های کمپرسور چیست؟
صنایع پارس بلوئر