کمپرسور مارپیچی مایع تزریقی

در این نوع کمپرسور تزریقی، مایعی با هدف روغن کاری و خنک کاری به محفظه تراکم و غالباً به یاتاقان‌های کمپرسور تزریق می‌شود. نقش این مایع خنک کاری و روغن کاری کمپرسور و کاهش نشت برگشتی به قسمت ورودی هوا است.

امروزه، روغن، به دلیل خواص خوب روانسازی رایج‌ترین مایع مورد استفاده در روانکاری است. با توجه به این از مایعات دیگری نیز استفاده می‌شود، از جمله آب. کمپرسورهای مارپیچ مایع تزریقی می‌توانند برای نسبت‌های فشار بالا ساخته شوند، زیرا که با یک مرحله تراکم هوا فشاری معادل ۱۳ بار ایجاد می‌نماید.

کمپرسور مارپیچ چیست؟

کمپرسورهای دوار (یا پیچ) مارپیچ ماشینهای جابجایی مثبت هستند. دو نوع استفاده می شود-تک پیچ و دو پیچ. یک کمپرسور دو پیچ شامل روتورهای دقیق (یک نر و یک مونث) است که هنگام چرخش در یک محفظه معمولی با تحمل نزدیک به هم متصل می شوند.