بلوئر هوادهی تصفیه آب

بلوئر هوادهی تصفیه آب - بلوئر هوادهی یک دستگاه است که در تصفیه آب و فاضلاب صنعتی استفاده می‌شود. عملکرد بلوئر هوادهی در تصفیه فاضلاب

بلوئر هوادهی تصفیه آب

بلوئر هوادهی یک دستگاه است که در تصفیه آب و فاضلاب صنعتی استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها برای تامین اکسیژن برای تجزیه بیولوژیک لجن فعال و افزایش سرعت و راندمان تصفیه آب و فاضلاب کاربرد دارند. عملکرد بلوئر هوادهی در تصفیه فاضلاب با حذف عوامل بیولوژیکی، کیفیت آب را تضمین می‌کند و باعث تغذیه بیشتر میکروارگانیسم‌ها در فرآیند تصفیه می‌شود