بلوئر هوادهی تصفیه فاضلاب

بلوئر هوادهی تصفیه فاضلاب - بلوئر هوادهی در تصفیه فاضلاب دارای نقش و کاربرد مهمی است: بلوئر هوادهی یکی از تجهیزات در پکیج‌های تصفیه فاضلاب

بلوئر هوادهی تصفیه فاضلاب

بلوئر هوادهی در تصفیه فاضلاب دارای نقش و کاربرد مهمی است:
بلوئر هوادهی یکی از اصلی‌ترین تجهیزات در پکیج‌های تصفیه فاضلاب محسوب می‌شود.

این دستگاه اکسیژن لازم برای تجزیه لجن‌های فعال توسط باکتری‌های هوازی را تأمین می‌کند و باعث تغذیه بیشتر میکروارگانیسم‌ها در فرآیند تصفیه می‌شود.

بلوئر هوادهی در تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی مانند تصفیه به روش لجن فعال نقش اساسی ایفا می‌کند.

انواع بلوئرهای گریز از مرکز، ساید چنل و روتس در تصفیه فاضلاب کاربرد دارند و بر اساس ظرفیت مورد نیاز انتخاب می‌شوند.

بلوئرهای هوادهی باید بر اساس شرایط محیطی و دمایی مختلف انتخاب و تنظیم شوند تا بتوانند جریان هوای مورد نیاز را تأمین کنند.

بنابراین، بلوئر هوادهی یک تجهیز حیاتی و اساسی در فرآیند تصفیه فاضلاب است که با تأمین اکسیژن مورد نیاز باکتری‌ها، نقش مهمی در بهبود کارایی تصفیه ایفا می‌کند.