بلوئر هوادهی فاضلاب

بلوئر هوادهی فاضلاب - بلوئر هوادهی فاضلاب یک تجهیزات بسیار اساسی و حیاتی در فرآیند تصفیه آب و فاضلاب صنعتی است. این دستگاه برای هوادهی لجن

بلوئر هوادهی فاضلاب

بلوئر هوادهی فاضلاب یک تجهیزات بسیار اساسی و حیاتی در فرآیند تصفیه آب و فاضلاب صنعتی است. این دستگاه برای هوادهی لجن و فعال‌سازی بیوشیمیایی استفاده می‌شود و باعث تغذیه بیشتر میکروارگانیسم‌ها در فرآیند تصفیه می‌شود. بلوئر هوادهی فاضلاب دستگاهی است که برعکس دستگاه وکیوم عمل می‌کند و برای انتقال هوا و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه با توانایی تولید جریان هوای قوی و پرسرعت، در فرآیند تصفیه فاضلاب نقش مهمی ایفا می‌کند و به بهبود کارایی و کاربردی بودن این فرآیند کمک می‌کند.