بلوئر هوا روتس

بلوئر هوا روتس - بلوئر هوا روتس (Roots blower) یا بلوئر هوادهی با مکندگی، دستگاهی است که در صنایع مختلف کاربرد دارد - بلوئر روتس هوادهی

بلوئر هوا روتس

بلوئر هوا روتس (Roots blower) یا بلوئر هوادهی با مکندگی، دستگاهی است که در صنایع مختلف کاربرد دارد:
بلوئر روتس دارای دو عملکرد هوادهی و مکندگی است و در صنایعی مانند تصفیه خانه های فاضلاب، معادن، ریسندگی و بافندگی استفاده میشود.

این بلوئرها دارای راندمان و قدرت کاری بالایی هستند و برای تأمین اکسیژن در معادن و انتقال مواد تولیدی در آنها کاربرد دارند.

بلوئرهای روتس از پمپهای هوادهی هستند که مکانیزم کار آنها بر اساس فشار و دبی تولیدی قابل تنظیم است و بر اساس ظرفیت مورد نیاز انتخاب میشوند.

در هنگام راه اندازی بلوئر روتس باید به نکاتی مانند عدم وجود ماده خارجی در آن، چک کردن سطح روغن و افزایش تدریجی فشار توجه کرد.

بنابراین، بلوئر روتس یک دستگاه صنعتی قدرتمند است که در صنایع مختلف برای هوادهی و مکش کاربرد دارد و ویژگیهای خاصی در نحوه راه اندازی و استفاده از آن باید رعایت شود.