بلوئر هوا پرورش ماهی

بلوئر هوا پرورش ماهی - بلوئر هوا در پرورش ماهی دارای نقش مهمی است. این دستگاه هوادهی با دمیدن هوا در آب، منجر به افزایش عملیات اکسیژن رسانی

بلوئر هوا پرورش ماهی

بلوئر هوا در پرورش ماهی دارای نقش مهمی است. این دستگاه هوادهی با دمیدن هوا در آب، منجر به افزایش عملیات اکسیژن رسانی به آبزیان می‌شود. استفاده از بلوئر هوا در استخرهای پرورش ماهی کمک به رشد کافی ماهی‌ها و افزایش وزن آنها می‌کند. این فرآیند با اکسیداسیون و تجزیه مواد آلی در حوضچه‌ها همراه است. بنابراین، بلوئر هوا در پرورش ماهی نه تنها به بهبود رشد و وزن ماهیان کمک می‌کند بلکه با افزایش اکسیژن در آب، به سلامت و رفاه آبزیان نیز کمک می‌کند.