تعمیرات یونیت های هوادهی و بلوئر

تعمیرات یونیت های هوادهی و بلوئر - یونیت های هوادهی و بلوئر هوا دارای ارتباط و ویژگی های مشترکی هستند: یونیت های هوادهی شامل بلوئر جابجایی

تعمیرات یونیت های هوادهی و بلوئر

یونیت های هوادهی و بلوئر هوا دارای ارتباط و ویژگی های مشترکی هستند:
یونیت های هوادهی شامل بلوئر جابجایی مثبت (Positive Displacement) به همراه موتور و سایر تجهیزات جانبی هستند که برای تأمین، جابجایی و فشرده کردن هوا و گازها استفاده می‌شوند.

بلوئر به عنوان قلب یونیت های هوادهی عمل می‌کند و با مکش هوا و افزایش فشار و دبی آن، هوای فشرده را تولید می‌کند.

این بلوئرها در انواع مختلفی مانند روتاری، ساید چنل و گریز از مرکز ساخته می‌شوند و در صنایع متنوعی کاربرد دارند.

یونیت های هوادهی به طور گسترده در فرآیندهای تصفیه فاضلاب برای هوادهی لجن و فعال‌سازی بیوشیمیایی استفاده می‌شوند.

بلوئرها و یونیت های هوادهی با قابلیت تولید جریان هوای فشرده و پرسرعت، نقش حیاتی در صنایع مختلف ایفا می‌کنند.

بنابراین، یونیت های هوادهی و بلوئر هوا دو مفهوم مرتبط هستند که در کنار هم برای تأمین و جابجایی هوا در فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.