تعمیر کمپرسور پیستونی تعمیر کمپرسور پیستونی تعمیر کمپرسور پیستونی اطلس کوپکو تعمیر کمپرسور CNG

تعمیر کمپرسور پیستونی تعمیر کمپرسور پیستونی تعمیر کمپرسور پیستونی اطلس کوپکو تعمیر کمپرسور CNG

تعمیر کمپرسور پیستونی تعمیر کمپرسور پیستونی تعمیر کمپرسور پیستونی اطلس کوپکو تعمیر کمپرسور CNG

 

تعمیر کمپرسور پیستونی :

کمپرسور (مقدمه ) :                                                                                                                   تعمیر کمپرسور پیستونی

از کمپرسورها برای فشرده کردن گازها استفاده می‌شود.

در حقیقت کمپرسورها وسایلی هستند که با صرف انرژی مکانیکی،

سیال را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آن را فشرده می‌سازند.

در اثر این عملیات، دمای گازی که فشرده می‌شود نیز افزایش می‌یابد.

معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیستم خنک‌کننده

عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی بازگردد.

 

انواع کمپرسور پرکاربرد در صنایع :

الف : کمپرسورهای اسکرو               تعمیر کمپرسور پیستونی

فشرده سازی بر مبنای چرخش دو المنت اسکرو با فاصله (فیلر) بسیار دقیق

ب: کمپرسورهای پیستونی

فشرده سازی بر مبنای رفت و برگشت پیستون در داخل سیلندر و تراکم سیال

 

 

 

تقسيم بندي كمپرسورهاي پيستوني :

1 ) از نظر مراحل تراكم به كمپرسورهاي يك مرحله اي وكمپرسورهاي دو يا سه مرحله اي .
2) از نظر تعداد حفره كارگر به حركت ساده به طوري كه مبرد فقط در يك طرف پيستون متراكم

مي شود و حركت دوبل كه مبرد به نوبت در هر دو طرف پيستون متراكم مي شود .
3 ) از نظر سيلندر به تك سيلندر و چند سيلندر .
4 ) از نظر قرار گرفتن محور سيلندرها به افقي و V شکل .
5 ) از نظر ساختمان سيلندر و كارتر به تركيبي و انفرادي .
6 ) از نظر مكانيزم ميل لنگ و شاتون به بدون واسطه ( معمولي ) و با واسطه .

 

 

 

 

 

 

 

تعمیر کمپرسور پیستونی

 

 

 

 

 

تعمیر کمپرسور پیستونی

 

 

 

 

 

 

 

تعمیر کمپرسور پیستونی شامل :

تعمیر کمپرسور پیستونی 10 باری معمولی تا ظرقیت های 5 و 10 هزار لیتری

تعمیر کمپرسور پیستونی  سری BT اطلس کوپکو شامل BT4-BT6 و …

تعمیر کمپرسور پیستونی 40 باری کارخانجات صنایع غذایی،چوب و …

تعمیر کمپرسور پیستونی CNG (جایگاههای سی ان جی)

تعمیرات یاتاقان زدگیهای شدید کمپرسورهای پیستونی

تعمیر و بازسازی یاتاقان زدگی شدید میل لنگ بدون جوش

بازسازی و بابیت ریزی انواع یاتاقان ثابت و متحرک کمپرسور

تعمیر و بازسازی انواع سیلندرها بروش متال اسپری

تعمیر و بازسازی انواع ولو کمپرسور