تعویض تسمه بلوئر

تعویض تسمه بلوئر - نکات مهم در مورد تعویض تسمه بلوئر به شرح زیر است: در بلوئرهایی که چند تسمه دارند، باید دقت شود که تمامی تسمه‌ها طول

تعویض تسمه بلوئر

نکات مهم در مورد تعویض تسمه بلوئر به شرح زیر است:
در بلوئرهایی که چند تسمه دارند، باید دقت شود که تمامی تسمه‌ها طول برابر داشته باشند. تعویض تسمه‌ها باید همزمان با یکدیگر انجام شود.

تسمه‌ها باید از آلودگی روغن، گریس، گرد و خاک و سایر مواد خارجی تمیز نگه داشته شوند.

تسمه نباید تحت فشار باشد، اما اگر مشاهده شد که تسمه سر می‌خورد، باید کمی تنش تسمه افزایش یابد.

برای حفظ عملکرد بلوئر، لازم است یک بلوئر رزرو با همان مشخصات در دسترس باشد تا در صورت از کار افتادن یکی از بلوئرها، بلوئر دیگر وارد مدار شود.

بازرسی و تعمیر و نگهداری منظم تسمه‌ها (هر 3 ماه یکبار) توصیه می‌شود تا از آسیب دیدن قطعات داخلی بلوئر جلوگیری شود.

بنابراین، رعایت نکات مربوط به تعویض و نگهداری صحیح تسمه‌های بلوئر از اهمیت بالایی برخوردار است تا عملکرد و طول عمر بلوئر حفظ شود.