توصیه های لازم برای لوله های بلوئر

توصیه های لازم برای لوله های بلوئر - توصیه های لازم برای لوله های بلوئر به شرح زیر است: قبل از اتصال بلوئر، بررسی کنید داخل لوله‌ها

توصیه های لازم برای لوله های بلوئر

توصیه های لازم برای لوله های بلوئر به شرح زیر است:
قبل از اتصال بلوئر، بررسی کنید داخل لوله‌ها و مسیرهای لوله‌کشی از هرگونه اشیاء خارجی تمیز باشد.

سایلنسر یا محفظه ورودی هوا و محفظه خروجی هوا یا اگزوز بلوئر به همراه تمامی مسیرهای لوله‌کشی و اتصالات بلوئر باید بررسی و تمیز
لوله‌های بلوئر باید به موازات یکدیگر و مطابق دستورالعمل‌های تولید کننده قرار گیرند.

نیروی کشش تسمه‌ها نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد. در بلوئرهای چند تسمه‌ای، تمام تسمه‌ها باید طول برابر داشته و تعویض آنها همزمان انجام شود.

تسمه‌ها باید از آلودگی روغن، گریس، گرد و خاک و سایر مواد خارجی تمیز نگه داشته شوند.

بنابراین، توجه به این نکات در مورد لوله‌های بلوئر می‌تواند به عملکرد مناسب و طول عمر بلوئر کمک کند.