توصیه های لازم برای نصب و تنظیم بلوئر ها

توصیه های لازم برای نصب و تنظیم بلوئر ها - برای نصب و تنظیم بلوئر ها، می‌توان از راهنمایی‌های زیر استفاده کرد: قبل از نصب بلوئر، اطمینان

توصیه های لازم برای نصب و تنظیم بلوئر ها

برای نصب و تنظیم بلوئر ها، می‌توان از راهنمایی‌های زیر استفاده کرد:
قبل از نصب بلوئر، اطمینان حاصل شود که تمامی قطعات و لوله‌ها تمیز و بدون هرگونه ذرات خارجی هستند.

بلوئر و الکتروموتور باید به موازات یکدیگر و مطابق دستورالعمل‌های تولید کننده قرار گیرند.

نیروی کشش تسمه‌ها باید مناسب و بهینه باشد. در صورت استفاده از بلوئر چند تسمه‌ای، تمام تسمه‌ها باید طول برابر داشته و تعویض آنها همزمان انجام شود.

استفاده از روغن با کیفیت و مناسب برای بلوئر ضروری است. میزان روغن گیربکس نیز باید چک شود و از مقدار مناسب استفاده شود.

برای اطمینان از نبود اشکال در چرخش روتورها، قبل از نصب بلوئر، آنها را به وسیله دست شافت بیرونی بچرخانید و از چرخش صحیح آنها اطمینان حاصل کنید.

با رعایت این نکات و راهنمایی‌ها، نصب و تنظیم بلوئر ها به درستی و بهینه انجام خواهد شد.