دانلود کاتالوگ بلوئر هوادهی بلوئر GREATECH

دانلود کاتالوگ بلوئر هوادهی بلوئر GREATECH - بلوئر گریتک یک نوع بلوئر هوا است که توسط شرکت Greatech در تایوان تولید می‌شود. این بلوئرها

دانلود کاتالوگ بلوئر هوادهی بلوئر GREATECH

بلوئر گریتک یک نوع بلوئر هوا است که توسط شرکت Greatech در تایوان تولید می‌شود. این بلوئرها برای ایجاد مکش و دمش، ایجاد فشار مثبت و منفی بر روی هوا یا سیال مورد نظر، و ایجاد فشار در محدوده مختلف از ۵۰ تا ۸۰۰ میلی بار استفاده می‌شوند. بلوئر گریتک از سایزهای مختلفی با ظرفیت هوادهی و فشارهای متنوع تولید می‌شود، از ۲۶ الی ۱۶۸۰۰m3/hr در فشارهای ۰ تا ۸۰۰mmAq