عیب یابی بلوئر و رفع عیب بلوئر

عیب یابی بلوئر و رفع عیب بلوئر - برخی از مهم‌ترین عیوب و مشکلات احتمالی در بلوئر هوا و روش‌های عیب‌یابی آنها - صداهای غیرعادی بلوئر

عیب یابی بلوئر و رفع عیب بلوئر

برخی از مهم‌ترین عیوب و مشکلات احتمالی در بلوئر هوا و روش‌های عیب‌یابی آنها به شرح زیر است:
صداهای غیرعادی بلوئر: این صداها می‌توانند نشانه‌ای از مشکلاتی مانند تسمه تراز نبودن، آسیب دیدگی بلبرینگ‌ها، برخورد روتورها به یکدیگر یا وجود ذرات خارجی در چرخ دنده‌ها باشد. بررسی و رفع این مشکلات ضروری است.

فشار بیش از حد در خروجی بلوئر: این مشکل ممکن است ناشی از آلودگی فیلتر ورودی، افزایش دمای محیط، مسدود شدن دریچه کابینت، خرابی فن هواکش یا میزان زیاد روغن باشد که باید بررسی و رفع شود.
کاهش دبی و فشار خروجی بلوئر: این مشکل می‌تواند به دلیل مسائلی مانند آسیب دیدگی قطعات داخلی، تغییر شکل شفت یا سایر اجزای بلوئر باشد که باید شناسایی و تعمیر شوند.

افزایش مصرف انرژی بلوئر: این مشکل ممکن است به دلیل آسیب دیدگی موتور، بلبرینگ‌ها یا سایر اجزای بلوئر باشد که باید بررسی و رفع شود.

بنابراین، برای عیب‌یابی بلوئر باید به صداها، فشار و دبی خروجی، مصرف انرژی و سایر علائم توجه کرد و با شناسایی علت، اقدام به تعمیر و رفع مشکل نمود.