فشار بیش از حد خروجی بلوور

فشار بیش از حد خروجی بلوور - فشار بیش از حد در خروجی بلوئر ممکن است ناشی از عوامل مختلفی باشد - وجود ذرات و آلودگی در فیلتر ورودی بلوئر

فشار بیش از حد خروجی بلوور

فشار بیش از حد در خروجی بلوئر ممکن است ناشی از عوامل مختلفی باشد که شامل موارد زیر می‌شود:

  1. آلودگی فیلتر ورودی: وجود ذرات و آلودگی در فیلتر ورودی بلوئر می‌تواند باعث محدودیت جریان هوا و افزایش فشار خروجی شود.
  2. دمای محیط زیاد: افزایش دمای محیط اطراف بلوئر می‌تواند منجر به افزایش حجم هوا و افزایش فشار خروجی شود.
  3. دریچه کابینت مسدود شده: مسدود شدن دریچه کابینت بلوئر می‌تواند باعث افزایش فشار خروجی شود.
  4. فن هواکش خراب: خرابی یا عدم عملکرد صحیح فن هواکش می‌تواند باعث افزایش فشار خروجی بلوئر شود.
  5. میزان روغن زیاد: استفاده از میزان زیادی روغن در بلوئر ممکن است باعث افزایش فشار خروجی شود.

بنابراین، برای رفع مشکل فشار بیش از حد در خروجی بلوئر، باید عوامل فوق را بررسی کرده و اقدامات لازم برای رفع آنها را انجام داد.