معنی blower به فارسی

معنی blower به فارسی

معنی blower به فارسی

قیمت انواع blower تعمیر blowerblower چیست معنی blowerblower به فارسیانواع blower معنی blower به فارسیترجمه blowerتلفظ blower