پمپ بلوئر هوا صنعتی

پمپ بلوئر هوا صنعتی - پمپ بلوئر هوا صنعتی یک دستگاه است که در فرآیندهای صنعتی برای کنترل جریان گاز، تهویه، هوادهی، انتقال ذرات، احتراق

پمپ بلوئر هوا صنعتی

پمپ بلوئر هوا صنعتی یک دستگاه است که در فرآیندهای صنعتی برای کنترل جریان گاز، تهویه، هوادهی، انتقال ذرات، احتراق، خنک کردن، خشک کردن و سایر کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود. این پمپ‌ها می‌توانند به صورت دمنده یا مکنده عمل کنند و برای تولید جریان هوای قوی و پرسرعت که برای تهویه مطبوع، خشک کننده‌ها و سایر کاربردهای صنعتی مناسب استفاده می‌شوند. این دستگاه‌ها می‌توانند در صنایع سنگین و بزرگ به کار روند و قادر به تولید جریان هوای بسیار قوی هستند.